Evenementen

Bontewever 27Mc samensterk naar Bonte weber Finding your local time... 212 Days

Leden die ons ontvallen zijn. 


2024

Mijn genade is U genoeg'

2 Korinthe 12:9

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze gewaardeerde lid

Gerrie Hindriks 71 Jaar

Namens de gehele vereniging willen wij de families veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden. 


 

2023

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze gewaardeerde lid

Harm Oost 75 jaar

Namens de gehele vereniging willen wij de families veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden. 


2022

 Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze gewaardeerde lid

Fokke Snoek 62 jaar

Pietje Woord-Kramer 79 jaar

Namens de gehele vereniging willen wij de families veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.   


Martinus Mol

* 17-08-1938                 † 07-09-2020

De Heere is mijn Herder

Psalm 23

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze gewaardeerde lid tinus Mol op de leeftijd van 82 jaar ,

Namens de gehele vereniging willen wij zijn Vrouw en kinderen en verdere familie , veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.   


Gré Koffeman

 

* 04-11-1957                 † 21-01-2020

En nu blijven geloof, hoop en liefde,

maar de meeste van Deze is de liefde;

1 Korinthe 3

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze gewaardeerde lid Gré Koffeman op de leeftijd van 62 jaar ,

Namens de gehele vereniging willen wij zijn Man en kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.    


Willempje Kok - de Boer

† 05-08-2019

'wat zullen wij dan over deze dingen zeggen ? Als GOD voor ons is wie zal tegen ons zijn ?,

Romeinen 8 : 31

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze gewaardeerde lid Willempje Kok - De Boer op de leeftijd van 69 jaar ,

Namens de gehele vereniging willen wij haar Man en kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.   


Ida Meun-van Urk

28-07-2019

'maar Jezus zei;Ik ben de opstanding en het leven wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,

en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.

Johannes 11 : 25-26

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze gewaardeerde lid Ida Meun-van Urk op de leeftijd van 71 jaar ,

Namens de gehele vereniging willen wij haar man en kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.   


Dick van der Heyden 

16-06-2019

Tot U , o Heere!hef ik mijn ziel op .Mijn God! op U vertouw ik ;

Psalm 25 : 1 en 2 a

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze gewaardeerde lid Dietich v/d Heyden op de leeftijd van 80 jaar ,

Namens de gehele vereniging willen wij zijn vrouw en kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.    


Iede den Dulk 2019

* 20-09-1947                 † 19-03-2019

'En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten 

uitgestort is door den Heilige Geest ,Die ons is gegeven

Romeinen 5:5

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze gewaardeerde lid Iede den Dulk op de leeftijd van 71 jaar ,

Namens de gehele vereniging willen wij zijn vrouw en kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.   


Sjoerd Bakker 2018

* 20-08-1954                 † 30-03-2018

'Want uit genade bent u zalig geworden,door het geloof,

en dat niet uit u, het is de gave van god

Efeze 2 vers 8

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze gewaardeerde lid Sjoerd Bakker op de leeftijd van 64 jaar ,

Namens de gehele vereniging willen wij zijn vrouw en kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.   


Tante Grietje 2017

* 29-06-1938                 † 07-12-2017

'De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets

Psalm 23-1

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze gewaardeerde lid Grietje Meun - Scholing op de leeftijd van 79 jaar ,

Namens de gehele vereniging willen wij haar kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.  

 


Kees Post (de vleermuis)2015

* 18-06-1956                 † 24-09-2015

Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner 

heiligheid. Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij’. 

Psalm 3 : 5 en 6 

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze Mede oprichter en oud voorzitter Kees Post

op de leeftijd van 59 jaar ,echtgenoot van Hennie Post - Mansveld 

Namens de gehele vereniging willen wij zijn vrouw en kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.   


Klaas Albert Hakvoort (AQUARIUS) 2015

* 18 november 1948                             † 29 augustus 2015

‘Ik zeg tot de Heere: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.’

Psalm 91 vers 2

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze gewaardeerde lid Klaas Hakvoort op de leeftijd van 66 jaar ,echtgenoot van Trijntje

Namens de gehele vereniging willen wij zijn vrouw en kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.  


 Hein Frederik Coenen 2015


*Den Helder 3 juni 1937     Urk 7 januari 2015 

En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons ons van alle zonde

                1 Joh 1 : 7b                                

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze gewaardeerde lid Hein Coenen op de leeftijd van 77 jaar ,echtgenoot van Jannie Coenen - Bakker

Namens de gehele vereniging willen wij zijn vrouw en kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.  


Dirk Bakker 2014

 

 

*20-05-1947        23-12-2014

 

 Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen; laat mij niet voor eeuwig beschaamd worden.

Red mij door Uw gerechtigheid en bevrijd mij, neig Uw oor tot mij en verlos mij. 

 

Psalm 71 vers 1 en 2 

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze zeer gewaardeerde lid Dirk Bakker op de leeftijd van 67 jaar ,echtgenoot van Jannie Bakker - vd Berg

Namens de gehele vereniging willen wij zijn vrouw en kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden. 


Piet de Boer (ZEE ZICHT) 2014

*27 april 1953  † 24 november 2014

Looft den Heere, want Hij is goed; 

want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. 

Psalm 118 : 1

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze zeer gewaardeerde lid Piet de Boer op de leeftijd van 61 jaar ,echtgenoot van Ronnie de Boer

Namens de gehele vereniging willen wij zijn vrouw en kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.


Frans v/d Berg  (POSTDUIF) 2014

*31 december 1953  † 25 oktober 2014

De HEER ‘wild’ op mijn kermen,Zich over mij ontfermen.

Hij heeft mijn stem verhoord, De HEER zal, op mijn smeken,

Geen hulp mij doen ontbreken;Hij houdt getrouw zijn woord.

Psalm 6 : 9 Berijmd

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze zeer gewaardeerde lid Frans v/d Berg op de leeftijd van 60 jaar ,echtgenoot van Co v/d Berg de Boer

Namens de gehele vereniging willen wij zijn vrouw en kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.


Grietje Bosma-woord 2014

*24 Juni 1951  † 18 augustus 2014

De HEERE is voor allen goed, Zijn barmartigheid rust op al zijn werken

psalm 145:9

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze zeer gewaardeerde lid Grietje Bosma-woord op de leeftijd van 63 jaar

Namens de gehele vereniging willen wij haar kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.


Maarten Dijkhuizen 2013

* 7 januari 1945 † 13 mei 2013

                                                                                                                              “ Op u mijn Heiland, blijf ik hopen.”

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze zeer gewaardeerde lid Maarten Dijkhuizende op de leeftijd van 68 jaar,echtgenoot van Ellie Dijkhuizen

Namens de gehele vereniging willen wij zijn vrouw en kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.


Klaas van Dokkum in de leeftijd van 74 jaar, 2013

“Welgelukzalig is de mens, diende Heere de ongerechtigheid niet toerekenten in wiens geest geen bedrog is.”

Psalm 32 : 2

Diep getroffen zijn wij door het plotselinge overlijden van onze zeer gewaardeerde lid Klaas van Dokkumin de leeftijd van 74 jaar,echtgenoot van Sjoerdje Post.Urk, 27 maart 2013.

Namens de gehele vereniging willen wij zijn vrouw en kinderen en verdere familie,veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.


Louw Post (OME BOB) 1968  † 2012

 De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende.

Diep getroffen zijn wij door het plotselinge overlijden van onze zeer gewaardeerde lid Louw Post. Louwe is dinsdag 7 februari overleden en laat vrouw en 5 kinderen achter.

Namens de gehele vereniging willen wij zijn vrouw en kinderen en verdere familie, veel sterkte toewensen en dat zij de kracht van de Heere mogen ontvangen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens Bestuur & leden.

.