Evenementen

Bontewever 27Mc samensterk naar Bonte weber Finding your local time... 267 Days

Aan 27 mc vereniging “Samen Sterk”

Urk 05-06-2014

Betreft : bedank Bijdrage uit Goede Doelen Bingo

Geacht Bestuur en leden

 Hierbij zeggen wij u hartelijk dank voor de bijdrage die wij ontvingen uit de goede doelen bingo.

 De bijdrage hebben wij besteed voor aanschaf van nieuw speelmateriaal voor ons speellokaal.

 Op bij gaande foto een indruk van de aangeschafte materialen.

 Vriendelijke groet ,

 Bestuur Stichting Peuter Speelplaats

 Namens het bestuur:

 Janneke Loot coördinator 

Er zijn verschillende juridische online apotheken. Maar weinigen zijn geen licentie in de Verenigde Staten. In onze generatie meer dan de helft van de mannen boven de 50 jaar rapporteerde een zekere mate van erectiele disfuncties. Veel geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van impotentie. Hoe zit het seksuele leven en "kamagra 100mg"? Waar u gedetailleerde informatie over "" kan vinden? (Lees meer ""). Blijf lezen voor een lijst van geneesmiddelen die de gezondheid problemen en wat u kunt doen om deze bijwerkingen te voorkomen kan veroorzaken. Terwijl Viagra is veilig genoeg op hun eigen beschouwd, echter, zorgverleners zeggen neem het in grote hoeveelheden gevaarlijk is. Bewaar de geneesmiddelen uit de buurt van overtollige warmte. Bijvoorbeeld het vloeibare geneesmiddelen bij voorkeur in de koele plaats worden gehouden, maar andere kunnen bij kamertemperatuur worden bewaard.


Aan 27 mc vereniging “Samen Sterk”

Urk 24 mei 2014

Geacht 27 mc Bestuur en Leden

Namens de Stichting Zeekadettenkorps Urk wil ik U hartelijk danken voor uw bijdrage die wij vanuit de opbrengst van de laats gehouden Goede Doelen Bingo mochten ontvangen.

Zoals bij iedere startende vrijwilligersorganisatie zijn ook bij ons de benodigde financiële middelen toch altijd een van de zorgpunten. Dit bedrag is daarom voor ons zeer welkom en zullen wij uiteraard goed benutten. Wij zullen het geld gebruiken voor de eerste opstart van onze activiteiten met de   nieuwe jeugd leden, waaronder de aanschaf van uniformen, veiligheidsmiddelen en lesmateriaal. Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij dit nu op een verantwoorde , veilige en goede wijze doen!

Wellicht overbodig om te zeggen , maar uiteraard houden wij ons voor de toekomst van harte aan bevolen om nogmaals in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit Uw Goede Doelen Bingo.

Nogmaals hartelijk dank, mede namens alle bestuursleden-,kader-en jeugleden van het Zeekadettenkorps Urk!

Met vriendelijke groet,

Harry Strikwerda

Voorzitter  Zeekadettenkorps Urk.


Betreft Gift 27-06-2014

Aan Bestuur en leden van de 27 mc

Beste mensen heel hartelijk bedankt voor de gift die we van jullie hebben ontvangen, voor Bijbel verspreiding o.a Oekraïne  -Rusland -India.

We schrijven dat we er veel mee kunnen, maar de hoofdzaak is kinderbijbels  die we zelf via Oost Europa Zending laten wegbrengen en uitdelen .Bij Oost Europa gaat het via dozen ( bananedozen )Die wij bij hen brengen, de dozen zijn door ons gevuld met kleding schoenen lectuur enz. het adres staat op een doos met inhoud en gaat naar centraal douane depot en vandaar door onze mensen opgehaald en verspreid. Een zending bestaat altijd uit 60 dozen. Naar andere landen wordt de lectuur verzonden, en tot op heden gaat alles naar behoren en bereikt de bestemmingen .Ook laten wij jullie weten dat 1 kinderbijbel € 5,00 kost. Dus jullie kunnen wel uitrekenen hoeveel kinderbijbels wij voor jullie geld hebben besteld. Ook sturen wij ze naar een gevangenis of brengen wij ze in Sokal. Nogmaals beste vrienden hartelijk dank ook namens Hem, en alle onbekende mensen in die landen.

Met vriendelijke groet

Fam. K Weerstand

Grote Fok 21


Urk 22 september ’14

p/a: M.Brouwer

Wilgenroos 1

8322CB Urk

Beste bestuursleden van “Samen Sterk”

Namens het bestuur van Stichting “Gewoon Bijzonder”, willen wij u hartelijk danken voor het bedrag dat wij hebben ontvangen via de Goede Doelen Bingo. Deze gulle gift willen wij besteden aan de kinderen van de buitenschoolse opvang “Gewoon Bijzonder”. Deze kinderen vormen een speciale doelgroep qua lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Dit verassende grote bedrag willen wij besteden aan materialen voor zowel binnen als buiten speelgoed, zoals aangepaste fietsen , aangepaste skelters en speelgoed. Deze nieuwe materialen willen zij gaan gebruiken op de nieuwe locatie van het kindcentrum, die naar verwachting in mei 2015 wordt geopend . Dus ook namens alle kinderen en leiding van BSO”Gewoon Bijzonder”, onze hartelijke Dank!

Met vriendelijke groeten ,

Martine Brouwer

Alice Hartman

Alie van de Berg