Evenementen

Bontewever 27Mc samensterk naar Bonte weber Finding your local time... 267 Days

Wat gaat het ook snel een jaar, tis nu half november nu ik aan dit stukje
begin. En eigenlijk raar om te schrijven over het eind van het jaar. Maar
het is niet anders, allereerst wil het bestuur de mensen sterkte wensen
die dit jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw, ook dit jaar zijn
ons weer leden en vrienden ontvallen. En juist op het einde van het jaar
kan het verdriet dan weer zo gevoelig naar boven komen. Heel veel
kracht en sterkte toegewenst namens de leden en bestuur. Ook de zieken
onder ons willen we gedenken, ook dat gaat aan ons niet voorbij, zie op
naar boven tot Hem die kracht kan en wil schenken.

Het bestuur heeft er weer wat vergaderingen op zitten, en we gaan er
mee door. Nu we de “ de Bonte Wever” gehad hebben, richten wij ons
alweer op nieuwe en oude speerpunten. Het 30 jarige jubileum en de
ledenvergadering 2024 en dergelijke. Ook de radiobingo van december
geeft nog wat hoofdpijn prikkels, zo als het de laatste keer ging, was het
voor de bingo spelers geen leuke avond. En geloof ons, voor ons was het
ook geen fijne avond, op de laatste vergadering hebben we gesproken
over het technisch probleem tijdens het voorwoord van M.Ruiten met de
radio bingo, wat een uitloop van een half uur betekende, en dat buiten
onze schuld om. Maar als je de uitvoerende partij bent wordt je daar wel
op aan gesproken ondanks, de excuses die je maakt. En in december
zullen we zien of de negatieve reclame vanuit het “ Urkerland “ons
schade heeft aangebracht als organiserende partner van Urk Fm.
Voor de ledenvergadering, krijgen we allemaal weer een uitnodiging,
ook hopen we daar onze nieuwe leden als club te mogen ontmoeten, er
zijn er dit jaar weer enkelen toegevoegd aan ons leden bestand. De
vraag is wel of dat dit jaar ook in het gebouw van het “Irene” zal kunnen
plaats vinden. Tevens hopen we dat onze voorzitter J.Taal voldoende
hersteld is van een knie operatie, zodat hij pijnvrij de vergadering kan
voorzitten.
Bij de vossenjacht zien we dat dit evenement sprongen maakt. Deze keer
konden we 16 of 17 jagers in auto`s begroeten met 5 vossen over Urk
verdeelt. En na de tijd waren we met een groep van zo`n 70 personen
aanwezig in het vogel gebouwtje. Wat weer leuke taferelen opleverde,
spannende verhalen over hoe het verlopen was. Zelf ben ik bezig met
Bert uit Wolvega om wat setjes in elkaar te sleutelen, zogenaamde
vossenjachtsetjes met de daarbij horende S- meters, zodat we de
jagersgroep kunnen uitbreiden tot het maximum, dezen zullen dan in de
verhuur of verkoop komen.
Voor de maand december staat er een 27 mc darttoernooi op de
planning, het koningskoppel vader en zoon Schenk hebben besloten om
deze keer uit elkaar te gaan, allebei met een nieuwe partner. Zodat er
deze keer een andere kampioen op het podium komt te staan, de opzet
van dit toernooi is ook iets veranderd, zodat het niet te laat wordt, en
iedereen bij kwart finale en de finale aanwezig kan zijn. Dit beloofd ook
weer een geweldige avond te worden. Alleen jammer dat als dit boekje
verschijnt is dit toernooi al geweest, nu ja dan komt er in het volgende
boekje hierover verslag.
Namens het bestuur,
Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar. L.J.Schenk