Evenementen

Bontewever 27Mc samensterk naar Bonte weber Finding your local time... 347 Days

Het zomerreces zit er weer op, we hopen dat iedereen genoten heeft van
de zomervakantie, zelf zijn we heerlijk met ons hele gezin op vakantie
geweest, net voor de vakantie een set nieuwe fietsen aangeschaft, en ze
bevallen ons zo goed, dat toen ze voor een beurt moesten de monteur
zei; dit is niet normaal dat jullie er al zoveel kilometer erop hebben
zitten, verder heb ik de schuur helemaal opnieuw ingetimmerd, nieuwe
schappen erin en alles gelabeld zodat we ook weten wat in het
desbetreffende schap ligt.

De eerste vergadering staat weer voor de deur, in de week voor de
radiobingo zal dat geschieden. Wat voor ons als bestuur betekent dat er
weer werk aan de winkel is. In m`n laatste gesprek met Marten, had ik
het er nog over dat ik altijd blij ben als ons seizoen erop zit. Niet dat ik
het zat ben of zo nee, maar gewoon even een paar maanden even geen
27 mc aan m`n hoofd, en dan weer eind september met frisse moed weer
verder. Maar het gaat in deze maanden op een laag pitje door, dat
bevestigde Marten ook. Voor hem gaat het lidmaatschap beheer ook
gewoon verder, en de ontwikkelingen voor het 30 jarig jubileum enz.
Het gaat allemaal gewoon door, en wat ik nu bedoel is dit, dat er
ongekende kritiek op ons als bestuur komt, wat geheel onterecht is naar
mijn gevoel, en daarom ga ik met gemengde gevoelens naar de eerste
vergadering. Voor de vakantie kwam bij ons vanuit de leden het verzoek binnen of
we nog een poerwedstrijd wilden organiseren, leuk denk je dan dat de
leden met een idee komen. Dan gaan we daar werk van maken, eerste
vraag is wanneer hoe en waar, in september maar doen even op een
zaterdagmiddag, dan kan iedereen zou je denken. Maar niets is minder
waar handje vol opgegeven, daar hebben we veel tijd aan voorbereiding
in zitten. Een ander voorbeeld leuke avond bij de schietvereniging
waarbij het niet eens de vraag was of je wel schieten kon, een leuke
invulling hadden we daar in samenwerking met het bestuur van “Het
Vizier” met het rad van fortuin enz. een warm een koud buffet na de tijd
geregeld. Hier zijn we ook twee of drie keer voor bij elkaar gekomen
met de activiteiten commissie. Ook hiervoor te weinig deelname. Op de
laatst gehouden ledenvergadering kwam de vraag vanuit de leden “laten
we een keer een bonensoep wedstrijd doen” , hups de schouders
eronder. Resultaat 14 mensen voor de jury en 5 opgaven voor de
wedstrijd. Het mooiste van dit alles is dat degene die dit voorstel deed
zich niet had opgegeven en wat van zich had laten horen. Dit zijn maar
enkele voorbeelden.
Maar ondanks de kritiek, die ik meekreeg op de bak, wat me echt pijn
deed van de zomer. Gaan we door omdat ik zeker weet dat we het goed
doen, laten we even wat terug gaan in de tijd. Ongeveer 25 jaar geleden
werden we gevraagd of we plaats wilden nemen in het bestuur volgens
mij , Jaap Taal, Leen Verhey, Hendrik Bakker en ik zelf. De vereniging
lag op z`n gat, er zouden vier bestuursleden stoppen plus de activiteiten
commissie. Ja daar sta je dan. Waar moet je beginnen, financieel
stonden we absoluut niet sterk. In de eerste vergadering besloten we, dat
we er samen de schouders eronder zouden zetten. En dat is tot op heden
goed gelukt. Ondanks onze tekortkomingen, onze spelletjes avonden
gaan gewoon door en gelukkig worden deze goed bezocht, financieel
staan we sterk en willen we graag zo houden. Waar we kunnen helpen
we de activiteitencommissie zodat ze er niet alleen voor staan. Het
dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit voorzitter J.Taal ,
penningmeester M.Ruiten en secretaris L.J.Schenk. tevens ter
ondersteuning, van de bestuursleden H.Bakker W.K.Schenk, J.Post en
K.Woord. Activiteiten commissie bestaat uit I.de Boer en W.Hoekman.
Het Lief en Leed wordt gedaan door J.Post, dit is de afdeling waar je
wat kan meedelen b.v als iemand op genomen is in het ziekenhuis, of als
je een geboorte te melden hebt of jubileum. Ook op het gebied van
apparatuur of bij storing kun je bij de vereniging terecht, voor antenne
analyse : Evert van Urk alias Jan Drukkien . Voor reparatie L.J.Schenk
en Bert Hoekstra Wolvega, antenne ploeg L.J.Schenk en Dirk Korf. En
voor alle benodigdheden op het gebied van de bak J.Post de Sloper.
Zoals we kunnen lezen bestaat de 27 mc vereniging niet uit een persoon
maar uit een heel team van leden van de 27 mc die zich vrijwillig
beschikbaar stellen om onze mooie vereniging draaiende houden.
Verder in het boekje komt het programma te staan van de activiteiten
commissie. Ook kan ik vermelden dat er ook nieuwe leden bij zullen
komen, en het afgelopen jaar zijn er ook vooral jonge leden bij
gekomen, zodat we de vergrijzing kunnen opvangen, en misschien dat er
nog wat leuks los komt uit de nieuwe aanwas .
Nog een paar weken gaan we weer richting Assen, even een paar dagen
Bont Wever. Vorig jaar hebben we daar proef gedraaid met de club en
dat was ons zeker goed bevallen. Met dat ik dit opschrijf komt er mail
van Marten over de Bonte Wever, met de boodschap kom op tijd bij de
bus Tijd is Tijd .
Namens het bestuur L.J.schenk