Evenementen

Bontewever 27Mc samensterk naar Bonte weber Finding your local time... 347 Days

Beste bakvrienden en vriendinnen,
Het verenigingsseizoen is weer begonnen.
De eerst bingo staat alweer gepland voor 30 september.
De afgelopen maanden is ons dorp opgeschrikt door het overlijden van
een aantal betrekkelijk jonge plaatsgenoten, welke de 50 jaar nog niet
hadden bereikt. We zijn er weer bij bepaald dat de dood geen
onderscheid maakt in leeftijd. Moge de Heere de families dragen in hun
verdriet en gemis.

Binnenkort gaan we weer met de vereniging naar de Bonte Weever in
Assen, dit heeft Martin toch weer netjes geregeld. Wij zie dan ook weer
uit naar een gezellig samenzijn.
De vakanties zitten er weer op, ik hoop dat allen weer veilig zijn
thuisgekomen.
De tuinen zijn ook weer aan een opknapbeurt toe en de scholen en het
verenigingsleven zijn weer volop aan de gang.
Zaterdag 16 september heeft de activiteitencommissie een poerwedstrijd
voor de jeugd gepland, helaas kunnen we er zelf niet zijn, als u dit leest
is deze misschien weer achter de rug. Wij zijn erg blij met de dames Ina
en Willy en onze Lubbert Jelle voor het organiseren en hopen op een
goede opkomst van de activiteiten.
De herfst en de winter staan weer voor de deur de R zit weer in de
maand en de avonden worden weer wat langer en de dagen wat korter.
Het wordt weer wat gezelliger op de bak er zijn verschillende
stationnetjes regelmatig te horen, dit gaat de goede kant op.
Ieder geval wensen wij iedereen een fijn en gezond herfst- en
winterseizoen en dat jullie met veel plezier van onze vereniging en
bingo’s mogen blijven genieten en nog veel bakplezier mogen beleven.
Ik wens u allen veel gezondheid en geluk en de mensen die ziek zijn of
veel verdriet te verwerken hebben, veel sterkte en kracht toe.
Groeten Jaap en Tiny de Goudvink.