27 MC - Samen Sterk

Onze eerste drie vergaderingen hebben we al weer achter de rug
inmiddels, en bij iedere vergadering werden de corona maatregelingen
verruimd. Zodat er weer wat mogelijk is.

Allereerst willen we stil staan bij onze zieken en bedroefden: van onze
bakvriend Theo de Vreugd ontvingen wij als bestuur het bericht dat zijn
vrouw Alie overleden was, wij wensen hem en de zijnen veel kracht toe
in het dragen van het verlies en het verwerken hiervan. Onze zieken en
die zijn er willen we ook graag gedenken, en kracht toewensen.

Op zaterdag 9 april willen we met alle leden voor zover het mogelijk is
naar de chinees gaan, om onze buik weer eens even heerlijk op te laten
rekken, want laten we eerlijk zijn, twee jaar lang konden we geen kant
op met z`n allen.

Op zaterdag 7 mei willen we graag onze leden vergadering houden, de
uitnodigingen heeft iedereen inmiddels ontvangen, en rond negen uur
worden de partners verwacht, voor een hapje en een drankje. Doordat
we ook nog een Chineesje in het verschiet hebben, doen we het op de

ledenvergadering wat kalmer aan. Voor ons als bestuur worden dit even
twee drukke maanden en het was schuiven in de agenda`s want er lopen
ook nog wat bingo`s tussen door, inmiddels staan deze data vast geprikt.

Activiteiten; deze staan nog op een laag pitje, in overleg worden dezen
opgeschoven tot na de zomervakantie.

Bonte Wever en Preston Palace; zit ook in de bestuurlijke molen, dit
zal wachten op een mooie aanbieding en dan pakken we meteen onze
kans. Hier wordt nog stevig aan gewerkt met de bestuursleden.

De Bingo`s; gelukkig kunnen we weer normaal onze bingo`s uitvoeren
op de gebruikelijke manier, in maart twee een radio en een bakbingo en
voor april weer een bakbingo en in Mei de goede doelen bingo.

Denk dat dit het laatste boekje is voor de vakantie, en willen wij als
bestuur gebruik maken van de gelegenheid om, een ieder een fijne
vakantie toewensen, en hopen dat we een beetje knap weer krijgen,
zodat we allen een paar heerlijke weken krijgen. En dan pakken we na
de vakantie de draad weer op.

Namens het bestuur: L.J Schenk.

De Zeeschelp
 

Bontewever

27Mc samensterk naar ???
???
DSC02223.jpg

Alleen Leden van de 27mc verenging Samensterk kunnen zicht hier Registreren dan kunt u meer zien .BVB foto's aanmeldformulier en meer

Na aanmelding kan het even duren.Uw account word geactiveerd door een administrator. B.V.D